مرتضی متین فر مزرجی

خاطره حسن رحیم پور ازغدی از شهید مرتضی متین فر مزرجی

خاطره حسن رحیم پور ازغدی از شهید مرتضی متین فر مزرجی نام: مرتضی نام خانوادگی: متین فر (مزرجی) نام پدر:…

مشاهده جزئیات خاطره حسن رحیم پور ازغدی از شهید مرتضی متین فر مزرجی
مرتضی متین فر مزرجی

خاطره از شهید مرتضی متین فر مزرجی: نحوه شهادت

خاطره از شهید مرتضی متین فر مزرجی: نحوه شهادت نام: مرتضی نام خانوادگی: متین فر (مزرجی) نام پدر: علی اصغر…

مشاهده جزئیات خاطره از شهید مرتضی متین فر مزرجی: نحوه شهادت
زندگی نامه شهید ابراهیم هادی

خاطره از شهید ابراهیم هادی : دزد موتور

خاطره از شهید ابراهیم هادی : دزد موتور عصر یک روز وقتی خواهر وشوهر خواهر ابراهیم به منزلشان آمده بودند…

مشاهده جزئیات خاطره از شهید ابراهیم هادی : دزد موتور