زندگی نامه شهید ابراهیم هادی

خاطره از شهید ابراهیم هادی : دزد موتور

خاطره از شهید ابراهیم هادی : دزد موتور عصر یک روز وقتی خواهر وشوهر خواهر ابراهیم به منزلشان آمده بودند…

مشاهده جزئیات خاطره از شهید ابراهیم هادی : دزد موتور