زندگی نامه شهید مهدی باکری

زندگی نامه شهید مهدی باکری

زندگی نامه شهید مهدی باکری به سال ۱۳۳۳ ه.ش در شهرستان میاندوآب در یک خانواده مذهبی و با ایمان متولد…

مشاهده جزئیات زندگی نامه شهید مهدی باکری